Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Sağlık alanında eşitsizlikler 

   Çetin Aslan, Emine; Ekinci, Nazmiye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022)
   GİRİŞ Eşitlik, kaynakların dağıtımında herkesin en azından minimum gereksinimlerinin sağlandığı bir adalet modeline dayanan bir kavramdır (Reid ve Robson, 2006). Günümüzde çoğu toplum farklı mecralarda eşitlik çağrısı ...
  • Sağlık alanında tasarım odaklı düşünme 

   Ekinci, Nazmiye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022)
   GİRİŞ Tasarım birden fazla anlama sahip olabilen bir terimdir. Tasarımı “olmayan bir şeyi düşünme yetisinin bir sonucu” ya da “insanın nesnelerle kurduğu en temel iletişim kipi” olarak tanımlamak mümkündür. Tasarım, insanın ...