Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlık alanında eşitsizlikler 

      Çetin Aslan, Emine; Ekinci, Nazmiye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022)
      GİRİŞ Eşitlik, kaynakların dağıtımında herkesin en azından minimum gereksinimlerinin sağlandığı bir adalet modeline dayanan bir kavramdır (Reid ve Robson, 2006). Günümüzde çoğu toplum farklı mecralarda eşitlik çağrısı ...