Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Ekran diliyle modern iş yaşamı 

  Kaya, Elif; Ceylan Yorulmaz, Begüm (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022)
  Çalışma hayatı, bedensel aktiviteden daha ziyade zihinsel aktivite düzeyine bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm işin ve işçinin niteliği, toplum tarafından algılanma şeklini, çalışmanın sosyal etkilerini önemli ölçüde ...
 • Sağlık yönetiminde dijital perspektif 

  Öztürk, Zekai; Şeremet, Gülizar Gülcan; Ekinci, Nazmiye; Ekinci, Nazmiye (Duvar Yayınları, 2023)
  Bilgi çağında bilgilenme, bilgiyi paylaşma ve öğrenmenin sürekli olduğunu kabul etmek kaçınılmazdır. Günümüzde bilgi çağının da ötesinde bilgi devrimi diye adlandırabileceğimiz bir dijitalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz. ...
 • E-Sağlık kavramı ve mobil sağlık uygulamaları 

  Ekinci, Nazmiye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023)
  Bir canlının gelişim evrelerinde olduğu gibi günümüzde endüstri hızla gelişmekte (Yalman ve Filiz, 2022: 53) ve Endüstri 1.0'dan Endüstri 4.0'a ilerleme göstermektedir. 18. Yüzyılın sonlarında su ve buhar gücünü kullanan ...
 • Sağlık girişimciliğinde iş planı ve örnekleri 

  Ekinci, Nazmiye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023)
  İş planı, girişimlerinde başarılı olmak isteyen sağlık girişimcilerinin hazırlamaları gereken yazılı bir belgedir. İş planı, sağlık işletmesini tanıtıcı nitelikte olduğu gibi, işletmeye yol gösterici nitelikte de bir ...
 • Sağlık kurumlarında paylaşılan liderlik 

  Ekinci, Nazmiye (Gazi Kitabevi, 2023)
  Sosyal etkileşimin yaşandığı her yerde liderlik mevcuttur. Dolayısıyla, liderlik kavramının tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Liderlik, belirli amaçları gerçekleştirmek için başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme ...
 • Sağlık alanında tasarım odaklı düşünme 

  Ekinci, Nazmiye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022)
  GİRİŞ Tasarım birden fazla anlama sahip olabilen bir terimdir. Tasarımı “olmayan bir şeyi düşünme yetisinin bir sonucu” ya da “insanın nesnelerle kurduğu en temel iletişim kipi” olarak tanımlamak mümkündür. Tasarım, insanın ...
 • Sağlık alanında eşitsizlikler 

  Çetin Aslan, Emine; Ekinci, Nazmiye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022)
  GİRİŞ Eşitlik, kaynakların dağıtımında herkesin en azından minimum gereksinimlerinin sağlandığı bir adalet modeline dayanan bir kavramdır (Reid ve Robson, 2006). Günümüzde çoğu toplum farklı mecralarda eşitlik çağrısı ...
 • Medikal turizm 

  Ekinci, Nazmiye (İKSAD Publishing House, 2020)
  Literatürde yer alan sağlık turizmi sınıflandırmasında termal turizm, spa-wellness turizmi, yaşlı bireylere ve engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini içeren turizm çeşidi ile medikal turizm yer almaktadır. Adı sağlık ...
 • Wellbeing in individuals sixed years and over: An Application 

  Ekinci, Nazmiye; Ata, Zeynep (Beykent Üniversitesi, 2020)
  The main purpose of the research is to investigate the subjective well-being of people aged sixty and over who go to a healthy aging center in Izmir. For this purpose, it has been demonstrated whether the subjective wellbeing ...
 • The Changing perception of health with the new coronavirus (Covid-19) pandemic 

  Taş, Merve Özzeybek; Ekinci, Nazmiye (Beykent Üniversitesi, 2020)
  In the period when health was accepted as a basic social purpose and health institutions as a social organization, it became inevitable that thoughts and perception of people, societies about basic health services were ...
 • Sağlık kurumlarında altı sigma ve yalın altı sigma 

  Ekinci, Nazmiye (İKSAD Publishing House, 2019)
  Sigma, matematiğe ve istatistiklere dayanan bir metodolojidir (Şentürk, 2001: 10). Yunan alfabesinde yer alan harflerden biri olan ve küçük harf olarak gösterimi “σ”, büyük harf olarak gösterimi “Σ” olan sigma, standart ...