Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTüzün Özdemir, Sevda
dc.date.accessioned2022-11-10T11:46:00Z
dc.date.available2022-11-10T11:46:00Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationTüzün Özdemir, S. (2022). Quality of Life in Dialysis Treatment Options . Erzincan University Journal of Science and Technology , 15 (2) , 461-470.en_US
dc.identifier.issn1307-9085
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/647
dc.description.abstractChronic kidney disease is an important public health problem in our country as well as all over the world, and the mortality rate in dialysis treatment is 10-30% higher than in the general population. According to the data of the Turkish Nephrology Society for 2021; As of the end of 2020, there are 83,350 patients with end-stage renal disease in total. The quality of life of those diagnosed with end-stage renal disease is lower than the general population and individuals with chronic diseases. In addition, chronic diseases cause sadness, anger, depression, helplessness, fear of death, feeling of uselessness, crying spells, social isolation, fear of being dependent, deterioration in body image, inadequacy and deterioration in quality of life. In dialysis patients, both the conditions caused by the treatment and the perception of chronic disease affect the quality of life negatively. This review was written to evaluate the quality of life in hemodialysis and peritoneal.en_US
dc.description.abstractKronik böbrek hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı problemidir ve genel popülasyona kıyasla diyaliz tedavisinde ölüm oranı %10-30 kat daha fazladır. Türk Nefroloji Derneği 2021 Registry verilerine göre; 2020 yılı sonu itibariyle toplamda 83.350 son dönem böbrek yetmezliği hastası vardır. Son dönem böbrek yetmezliği hastası tanısı alanların yaşam kalitesi, genel toplumdan ve kronik hastalıkları olan bireylerden daha düşüktür. Ayrıca kronik hastalıklar kişilerde, üzüntü, öfke, depresyon, çaresizlik, ölüm korkusu, işe yaramazlık duygusu, ağlama nöbetleri, sosyal izolasyon, bağımlı olma korkusu, beden imajında bozulma, yetersizlik ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Diyaliz hastalarında, hem tedavinin neden olduğu durumlar hem de kronik hastalık algısı yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu derleme son dönem böbrek yetmezliği tedavi modellerinden hemodiyaliz ve periton diyaliz tedavisi gören hastaların yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla ele alınmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherErzincan Binali Yildirim Universityen_US
dc.relation.ispartofErzincan University Journal of Science and Technologyen_US
dc.identifier.doi10.18185/erzifbed.1086627en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemodialysisen_US
dc.subjectPeritoneal Dialysisen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectHemodiyalizen_US
dc.subjectPeriton Diyalizien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.titleQuality of life in dialysis treatment optionsen_US
dc.title.alternativeDiyaliz tedavi seçeneklerinde yaşam kalitesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Diyaliz Programıen_US
dc.authorid0000-0002-9025-8325en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage461en_US
dc.identifier.endpage470en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTüzün Özdemir, Sevda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record