Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇiftçi, Dilan
dc.contributor.authorTüzün Özdemir, Sevda
dc.contributor.authorKaradakovan, Ayfer
dc.date.accessioned2022-11-09T14:51:04Z
dc.date.available2022-11-09T14:51:04Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationÇiftçi, D., Tüzün Özdemir, S., Karadakovan, A. Böbrek Hastalıklarını Önlemeye Yönelik Evrensel Önlemler. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı. 2022;22-27.en_US
dc.identifier.isbn9786057363947
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/639
dc.description.abstractBöbrek yetersizliği; dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erken saptandığında sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karşın, farkındalığının ve erken tanısının düşük olması birçok olguda buna olanak vermemektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalans Çalışmasına (CREDIT) göre ülkemizde KBH’nın farkındalığı yüzde 2’nin altındadır. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) evresine ilerlemekte, yüksek morbidite ve mortalite oranları ve kötü yaşam kalitesi ile hasta sağlığını, uygulanması gereken yüksek maliyetli diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile sağlık bütçesini ciddi olarak tehdit etmektedir. Bu derlemenin yazılış amacı ülkemizde ve tüm dünyada önemli ve yaşamı tehdit edici bir sağlık sorunu haline gelen böbrek hastalıklarının önlenmesi ve böbrek hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörlerini incelemek ve bu risk faktörlerinin renal sistem üzerindeki etkilerini vurgulamaktır.en_US
dc.description.abstractKidney failure; It is an important public health problem that has become an epidemic in the world and in our country. Although it can often be prevented or its progression can be delayed when detected early, the low awareness and early diagnosis do not allow this in many cases. Studies conducted in various parts of the world have shown that the awareness of the disease is below 10 percent. According to the Turkish Chronic Kidney Disease Prevalence Study (CREDIT), awareness of CKD in our country is below 2%. Due to low awareness, the disease progresses to the stage of end-stage renal disease (ESRD), and with high morbidity and mortality rates and poor quality of life, it seriously threatens patient health and the health budget with high-cost dialysis and kidney transplant treatments that need to be applied. The purpose of this review is to prevent kidney diseases, which has become an important and life- threatening health problem in our country and all over the world, to examine the risk factors that pave the way for the formation of kidney diseases and to emphasize the effects of these risk factors on the renal system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherICOHERen_US
dc.relation.ispartof2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER'22)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBöbrek Yetersizliğien_US
dc.subjectKorunmaen_US
dc.subjectRisk Faktörlerien_US
dc.subjectKidney Failureen_US
dc.subjectProtectionen_US
dc.subjectRisk Factorsen_US
dc.titleBöbrek hastalıklarını önlemeye yönelik evrensel önlemleren_US
dc.title.alternativeUniversal measures to prevent renal diseasesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Diyaliz Programıen_US
dc.authorid0000-0002-5092-9382en_US
dc.authorid0000-0002-9025-8325en_US
dc.identifier.startpage22en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTüzün Özdemir, Sevda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record