Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSalman, Semih
dc.date.accessioned2020-09-23T10:30:35Z
dc.date.available2020-09-23T10:30:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSalman, S. (2020). Belgesel türünde katılımcı biçem: inside the world’s toughest prisons programı örneği. ASOS Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , no.108, 394-403.en_US
dc.identifier.issn2148-2489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/358
dc.descriptionSalman, Semih (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu)en_US
dc.description.abstractSinemanın ilk zamanlarından itibaren belgesel, tür olarak kabul edilerek gelişimini devam ettirmektedir. Sinemada yeni yaklaşımların oluşması, biçimsel açıdan yaşanan değişiklikler belgeseli de etkilemektedir. Çağdaş belgesel kuramcısı Bill Nichols, bu alanda yaptığı çalışmalar sonrasında belgeseli türlere ayırmıştır. Bunlar; açıklayıcı, gözlemci, dönüşlü, edimsel ve katılımcı biçemlerdir. Çalışmada, Nichols’un oluşturduğu belgesel türlerinden biri olan katılımcı biçemin özellikleri dikkate alınarak Inside the World’s Toughest Prisons (Dünyanın En Zorlu Hapishaneleri) programı ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Katılımcı belgeselde olaylara katılım sağlanır, röportaj yapılır ve etkileşimin kurulması temel alınır. Toplumsal sorunların incelenmesinin amaçlandığı katılımcı biçemde, sunucu kameranın karşısında yer alarak izleyici ve özneler arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Bu bağlamda, Inside the World’s Toughest Prisons belgeselinin katılımcı biçemi nasıl ve ne şekilde temsil ettiği, hangi özelliklerini gösterdiği ve başka biçemlerle temas edip etmediği çalışmada ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractFrom the beginning of the cinema, the documentary is considered as a genre and continues its development. The emergence of new approaches to cinema and changes in form affect the documentary. Contemporary documentary theorist Bill Nichols has divided the documentary genres after his studies in this field. These; expository, observational, reflexive, performative and participatory modes. In the study, taking into consideration the characteristics of the participatory mode, which is one of the documentary types created by Nichols Inside the World’s Toughest Prisons program is examined in detail. Participation in the participatory documentary is ensured, interviews are made and interaction is based on. In the participatory mode in which social problems are aimed to be examined, the presenter stands in front of the camera and provides a connection between the audience and the subjects. In this context, how and in what way Inside the World’s Toughest Prisons documentary represents the participatory mode, which features it shows, and whether it contacts with other styles is examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAsos Eğitim Bilişim Danışmanlıken_US
dc.identifier.doi10.29228/ASOS.44541en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBelgeselen_US
dc.subjectKatılımcı Biçemen_US
dc.subjectBill Nicholsen_US
dc.subjectInside the World’s Toughest Prisonsen_US
dc.subjectDocumentaryen_US
dc.subjectParticipatory Modeen_US
dc.titleBelgesel türünde katılımcı biçem: inside the world’s toughest prisons programı örneğien_US
dc.title.alternativeParticipatory mode in documentary type: the example of inside the world’s toughest prisons programsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalASOS Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of Academic Social Scienceen_US
dc.departmentGörsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programıen_US
dc.authorid0000-0003-0872-1980en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue108en_US
dc.identifier.startpage394en_US
dc.identifier.endpage403en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSalman, Semih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record