Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüran, Rahile
dc.contributor.editorAydın, Erhan
dc.date.accessioned2019-11-13T14:02:51Z
dc.date.available2019-11-13T14:02:51Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationRahile Güran. “İşin Nicel Talepleri ile Tükenmişlik İlişkisinde İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Özyeterliğinin Aracılık Etkisi”, Business&Organization Research Conference, 12-14 September 2018, Safranbolu/Turkey.en_US
dc.identifier.isbn978-605-68816-0-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/281
dc.descriptionGüran, Rahile (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu)en_US
dc.description.abstractGiderek ağırlaşan çalışma koşullarında çalışanlar kısıtlı zamanda yerine getirilmesi gereken birçok iş ve görev ile karşı karşıya kalmaktadır. Kısa zaman içinde yerine getirilmesi gereken iş çokluğu ve aile talepleri bireyin yaşamında zaman açısından çatışmalara neden olmaktadır. Bu çalışma, gün geçtikçe gelişen psiko-sosyal risk yazını doğrultusunda özellikle nicel iş taleplerine odaklanmaktadır. İş Talepleri ve Kaynakları (JDR) yazınından yararlanılarak, işyerindeki nicel taleplerin tükenmişlik üzerindeki etkisi çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, bireyin iş-özel yaşam dengesini sağlamaya dair öz-yeterliğin bu ilişkideki rolü üzerinde de durulmaktadır. Mesleki tükenmişlik üzerinde en fazla etkili olduğu düşünülen İş Talepleri ve Kaynakları (JDR) Modelinin iş yükü ve zaman baskısı iş taleplerinin, psiko-sosyal riskleri ölçmeye yarayan COPSOQ (Kopenhag Psikososyal Anketi) ölçeğinde işin nicel talepleri olarak ayrıntılandırılması, iş yükü ve zaman baskısı boyutlarına odaklanmamızda etkili olmuştur.en_US
dc.description.abstractIn the increasingly aggravated working conditions, employees are faced many work that needs jobs and tasks that must be fulfilled in limited time. The workload and family demands that must be fulfilled in a short time are caused conflict in terms of time in the individual's life. In this study, in the direction of psychosocial risk literature that day by day developing are focused on specifically quantitative job demands. Utilizing the literature on Job Demands and Resources (JDR), the impact of quantitative demands at work on burnout constitutes the main topic of work. In this context, it also focuses on the role of self-efficacy in achieving the work-family life balance of the individual. The workload and time pressure of the Job Demands and Resources (JDR) model, which is thought to be most influential on occupational burnout, are elaborated as quantitative demands of work on the COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) scale for measuring psycho-social risks, when we focus on workload and time pressure dimensions it has been effective.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBusiness and Organization Reserach (BOR)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNicel İş Taleplerien_US
dc.subjectİş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliğien_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectQuantitative Job Demandsen_US
dc.subjectSelf-Efficacy for Managing Work-Family Conflicten_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.titleİşin nicel talepleri ile tükenmişlik ilişkisinde iş ve aile çatışmasını yönetme öz-yeterliğinin aracılık etkisien_US
dc.title.alternativeMediator effect of self-efficacy for managing work-family conflict in the relationship between quantitative job demands and burnouten_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalBusiness & Organization Reserach Conferenceen_US
dc.departmentYönetim ve Organizasyon Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Programıen_US
dc.authorid0000-0002-9130-3482en_US
dc.identifier.startpage366en_US
dc.identifier.endpage369en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüran, Rahile


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record