Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Türk ceza hukuku açısından mobbing 

  Kuzgun, İmge (Oniki Levha Yayınları, 2020)
  İlkçağlarda avcılık ile karnını doyurabilen insanoğlu modern çağda iş hayatında yer edinerek kazandığı ekonomik güç ile karnını doyurabilmektedir. Hızla artan nüfus, işsizlik oranlarının artması gibi çeşitli faktörler ...
 • Ölüm cezası geri gelmeli mi? 

  Akbulut, İlhan (Türkiye Barolar Birliği, 2017)
  Bir toplumdaki insanların ortak yaşamlarını belirli bir intizam içinde sürdürebilmeleri için aralarında belirli bir düzenin ve bunun sonucu olarak yaptırımlar düzeninin kurulması zorunludur. Her sistem kendi düzenini ...
 • Devlet, unsurları ve kişiliği 

  Akbulut, İlhan (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2015)
  Devlet kavramı, kişilerin yorum tarzına göre değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Kimisine göre, sadece kuvvet ve iktidar, kimisine göre her çeşit kudret ve fazilet kaynağı, yine bazılarına göre hükmi bir şahıs veya ...
 • Enerji sorununun çözümünde yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve önemi 

  İnan, İlker; Akbulut, İlhan; Aslan, Erman (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2018)
  Günümüz dünyasında ülkelerin toplumsal refahı ve sürdürülebilir kalkınmalarının en önemli yapı taşı enerjidir. Enerjinin bu konumu gereği, ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet vardır. Dolayısıyla ülkelerin birbirleriyle ...