Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Electromagnetic weaponed air robot 

  Demir, Mert (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2020)
  This article is about the integration of mini electromagnetic weapons into an air robot, autonomous targeting of possible targets with electromagnetic weapon and suggest the features that an electromagnetic armed air robot ...
 • Electromagnetic weaponed based anti terrorism robot 

  Demir, Mert (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2020)
  This study proposes the integration of electromagnetic weapons on a land robot, design and construction of an electromagnetic armed robot, autonomous targeting of possible targets with the electromagnetic weapon, and the ...
 • Elektromanyetik dalgaları kullanan radar 

  Demir, Mert (ISPEC Publishing House, 2020)
  Günümüzde belirli bir mesafedeki nesnelerin tespitinde kullanılan radarlar, radyo sinyallerinin nesneye gönderilip bu yansıyan radyo sinyallerinin geri alınması prensibine göre çalışmaktadır. Ancak radar ve nesne arasına ...
 • Hızlı nesne tanıma için nesnenin vektörel tanımlanması 

  Demir, Mert (ISPEC Publishing House, 2020)
  Nesne tanıma uygulamalarında kullanılan algoritmalar nesneleri tanımlamak için ilgili nesnenin farklı görsellerini içeren veritabanlarıyla ve eğitilmiş bir yapay sinir ağıyla çalışmaktadır. Bu algoritmaların tanımlamada ...
 • Çok çekirdekli işlemcilerde performans problemleri 

  Bu çalışmada çok çekirdekli işlemcilerin performansını gözlemlemek amacıyla Hibrit RSA+AES şifreleme ve şifre çözme algoritmaları OpenMP kütüphanesi kullanılarak paralelleştirilmiştir. Çok çekirdekli işlemciler, her biri ...
 • SCRUM yazılım geliştirme üzerine bir inceleme ve değerlendirme 

  İren, Ecem; Kantarcı, Aylin (Asos Yayınları, 2020)
  Yaygın olarak kullanılmakta olan Şelale (Waterfall) Yazılım Geliştirme Metodolojisi Gereksinimlerin Belirlenmesi, Analiz, Tasarım, Kodlama ve Ürüne Dönüştürme adımlarını içerir. Şelale metodolojisi gereği bu adımlar arasında ...
 • Altıgen hücresel otomatlar ile tavaf alanı benzetimi modeli 

  Kaya, Umut; Şaykol, Ediz (Adnan Menderes Üniversitesi, 2016)
  Kalabalık benzetimi genellikle afet ve benzeri durumlarda bina veya alanlardaki kalabalığın güvenli ve hızlı şekilde uygun boşaltma yöntemini belirlemeyi hedef alan çalışma alanıdır. Boşaltma işleminin en az hasar ile ...
 • Semitotal domination of some known trees 

  Kartal, Zeliha; Aytaç, Aysun (International Mathematical Virtual Institute, 2021)
  Let G = (V, E) be a graph without isolated vertices with vertex set V of order n = |V | and edge set E of size m = |E|. A vertex of a graph G is said to dominate itself and all its neighbors. A semitotal dominating set in ...
 • Semitotal domination of Harary graphs 

  Kartal, Zeliha; Aytaç, Aysun (Tbilisi Centre for Mathematical Sciences, 2020)
  Let G be a simple finite undirected and an isolate-free graph. A set S of vertices in G is a semitotal dominating set of G if it is a dominating set of G and every vertex in S is within distance 2 of another vertex of S. ...
 • Determination the importance of vertices in graph 

  Kartal, Zeliha; Aytaç, Aysun (Technical University of Civil Engineering, 2020)
  Betweenness is a good measure of the centrality of a vertex in a graph modeling social or communication network. Betweenness centrality is a measure of centrality in a graph based on shortest paths. For every pair of ...
 • Total influence number in complementary prisms 

  Aytaç, Aysun; Kartal, Zeliha (International Mathematical Virtual Institute, 2019)
  The graph labeling problem that appears in graph theory has a fast development recently. Numerous variations of labeling have been investigated in the literature. The total influence number is a new approach to the concept ...
 • Semitotal bondage number of certain graphs 

  Kartal, Zeliha; Aytaç, Aysun (İKSAD Yayınevi, 2019)
  A set S of vertices in a graph G with no isolated vertices is a semitotal dominating set, abbreviated STDset, of G if S is a dominating set of G and every vertex in S is within distance 2 of another vertex of S. The semitotal ...
 • HASAR (Hava Saldırı Robotu) 

  Demir, Mert; Ceyhan, Salim (Adnan DİKİCİOĞLU, 2019)
  With the development of technology, autonomous and intelligent systems began to enter our lives. The need for increased security and defense industry has led to the development of these new technological systems in this ...