Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTüzün Özdemir, Sevda
dc.contributor.editorBeyece İncazlı, Seçil
dc.contributor.editorTüzün Özdemir, Sevda
dc.contributor.editorKeskin, Gülseren
dc.date.accessioned2022-11-10T10:24:22Z
dc.date.available2022-11-10T10:24:22Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationTüzün Özdemir S. Periton Diyalizinde Hasta Seçimi. Beyece İncazlı, S, Keskin, G, editörler. Diyaliz Pratiğinde Temel Bilgi ve Uygulamalar. 1. baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2022. p.401-411.en_US
dc.identifier.isbn9786258299267
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/644
dc.description.abstractSon dönem böbrek yetmezliği hastaları (SDBH), konservatif tedavilerin yetersiz olduğu, glomerüler filtrasyon hızının < 15ml/dk’nın altına düştüğü durumlarda böbrek yerine koyma tedavi seçeneklerinden birini seçmek durumundadır (1). SDBH hastasına böbrek yerine koyma tedavi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı sosyokültürel, medikal, ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Hastanın komorbid hastalık durumu, yaşam stili, ekonomik imkanlar, sosyal imkanlar, tıbbi bakım vericilerin tedaviye karşı ön yargısı, doktor ve hastanın eksik veya yanlış bilgi sahibi olmaları, diyaliz tedavi tipine kolay ulaşım, ülkelerin sağlık politikaları, erken tanı ve nefroloğa erken ulaşım gibi koşullar tedavi seçimini etkilemektedir. Böbrek yerine koyma tedavileri böbrek nakli, periton diyalizi (PD) ve hemodiyaliz (HD) olmak üzere 3 farklı yöntem olup, kendi modelleri içerisinde değişik uygulama yöntemleri sunmaktadır (1,2).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAkademisyen Kitabevien_US
dc.relation.ispartofDiyaliz Pratiğinde Temel Bilgi ve Uygulamalaren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDiyalizen_US
dc.subjectPeriton Diyalizien_US
dc.subjectBöbrek Yetersizliğien_US
dc.subjectDialysisen_US
dc.subjectPeritoneal Dialysisen_US
dc.subjectKidney Failureen_US
dc.titlePeriton diyalizinde hasta seçimien_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Diyaliz Programıen_US
dc.authorid0000-0002-9025-8325en_US
dc.authorid0000-0002-6597-9956en_US
dc.authorid0000-0001-9714-1824en_US
dc.identifier.startpage401en_US
dc.identifier.endpage411en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorTüzün Özdemir, Sevda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record