Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYücel, Faruk
dc.contributor.authorTuzcu, Nihal
dc.contributor.editorŞeker, Aziz
dc.contributor.editorÖzcan, Emre
dc.date.accessioned2021-12-07T20:20:24Z
dc.date.available2021-12-07T20:20:24Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYücel, F., Tuzcu, N. (2021) Yazınsal çeviri bağlamında toplumsal değişimin temelleri: “tercüme odası” ve “tercüme bürosu”. A. Şeker, E. Özcan (Eds.), Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak: Temel Yaklaşımlar, Toplumsal - Politik Dönüşümler, İncelemeler içinde (233-253 ss.). Ankara: Nika Yayınevi.en_US
dc.identifier.isbn978-625-7653-29-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/566
dc.description.abstractTarihsel açıdan bakıldığında, toplumsal ve kültürel değişimi yaratan etmenler farklı koşullar tarafından biçimlendirilmektedir. Bu koşullar, kimi zaman doğal ve evrimsel bir sürecin sonunda gerçekleşebileceği gibi, merkez konumda bulunan bir gücün yönlendirmesi doğrultusunda da değişebilmektedir. Bu değişimin, doğal süreçten farklı olarak daha kısa zamanda ve daha dizgeli olarak gerçekleşmesinin nedeni, değişim sürecinin belli bir program ve işleyiş kapsamında planlanıp ulaşılmak istenen hedefe uygun kararların alınmasıdır. Değişimi tetikleyen kararların alınması, genellikle bir gereksinim, diğer bir deyişle, farklı alanlarda istenilen bazı gelişmelerin sağlanamaması ya da bir yetersizlik ve eksik kalması sonucunda oluşmaktadır. Bilim ve edebiyat alanında meydana gelen gelişmeler, yerel insan ve maddi kaynakların yetersiz kaldığı bazı dönemlerde yabancı kaynaklardan çeviri yoluyla aktarılarak gerçekleşmektedir. Söz gelimi bilim dilinin Latince ya da Arapça olması, bilginin paylaşımını her ne kadar kolaylaştırmış olsa da bilimin geniş kitlelere ulaştırılması için bu tür metinlerin ulusal dillere çevrilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu süreç, on beşinci yüzyılda matbaanın bulunmasıyla birlikte kitap üretimine koşut biçimde tüketimin de artmasıyla hızlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNika Yayınevien_US
dc.relation.ispartofEdebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak: Temel Yaklaşımlar, Toplumsal - Politik Dönüşümler, İncelemeleren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectYazınsal Çevirien_US
dc.subjectToplumsal Değişimen_US
dc.subjectÇevirien_US
dc.titleYazınsal çeviri bağlamında toplumsal değişimin temelleri: “tercüme odası” ve “tercüme bürosu”en_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentYabancı Diller ve Kültürler Bölümü, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programıen_US
dc.authorid0000-0003-2027-882Xen_US
dc.authorid0000-0002-3303-6056en_US
dc.identifier.startpage233en_US
dc.identifier.endpage253en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorTuzcu, Nihal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record