Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Mehtap
dc.contributor.authorBaşarır, Çağatay
dc.contributor.authorYılmaz, Özer
dc.contributor.editorGrima, Simon
dc.contributor.editorBoz, Hakan
dc.contributor.editorSaçkes, Esat
dc.contributor.editorÖzen, Ercan
dc.date.accessioned2021-07-15T15:06:06Z
dc.date.available2021-07-15T15:06:06Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖztürk, M., Başarır, Ç., Yılmaz, Ö. (2020) Şirketlerin Döviz Kuru Risk Yönetim Becerilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Tanımlayıcı Bir Çalışma. S. Grima, E. Özen, H. Boz, E. Saçkes (Eds.), IV. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS20) Proceeding Book, 22nd-24th October 2020 “Applicable Knowledge for a Sustaniable Future” içinde (542-550 ss.). İzmir: İzmir Kavram Vocational School.en_US
dc.identifier.isbn978-625-44354-0-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/545
dc.description.abstractGiriş: Küreselleşmenin etkisi ile dünyanın bütün bir pazar haline gelmesi ticaretin boyutunun değişmesine neden olmuştur. Ticaretin ulusal sınırlar dışına taşması birçok riski de beraberinde getirmiştir. Farklı para birimlerinin kullanılması, kurların piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmesi uluslararası alanda ticaret yapan işletmelerin döviz kuru riskine maruz kalmasına neden olmaktadır. İşletmelerin kar elde etmek amacı ile yaptıkları yatırımlardan bekledikleri getiri kurda meydana gelen dalgalanmaların yarattığı belirsizlik nedeniyle etkilenmektedir. Bu noktada, işletmelerin yaptıkları yatırımdan kar elde edebilmek ve faaliyetlerinin devamlılığını sürdürebilmek için kur riski yönetimine olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Amaç: Bu çalışmada uluslararası ticaret yapan şirketlerin döviz kuru riski yönetimi araştırılmıştır. Bu doğrultuda, son yıllarda özellikle ihracat anlamında hızla gelişme gösteren mobilya sektörü üzerinde bir araştırma yapılmış ve sektörde bulunan firmaların döviz kuru riskini yönetip yönetmedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem: Çalışmada anket tekniği ile 203 mobilya işletmesinden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı yardımı ile tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılarak raporlanmıştır. Bulgular: Verilerin incelenmesi sonucunda araştırmaya katılan işletmelerin çoğunun döviz kuru riskini yönetmek için yazılı bir politikalarının olmadığı, döviz kuru riskinden korunmak için alınan kararların genellikle tek kişi tarafından verildiği anlaşılmaktadır. Araştırmada ayrıca işletmelerin döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan finansal yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarına yönelik bulgulara da ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIntroduction: The fact that the world has become a whole market with the effect of globalization has caused the size of trade to change. The spreading of trade beyond national borders has brought many risks. The use of different currencies and the determination of the exchange rates according to the supply and demand in the market cause international trading enterprises to be exposed to the exchange rate risk. The return that businesses expect from their investments to make a profit is affected by the uncertainty created by the fluctuations in the exchange rate. At this point, the need for currency risk management arises in order to profit from the investments made by the enterprises and to maintain the continuity of their activities. Aim: In this study, exchange risk management of companies engaged in international trade was investigated. For this purpose, a research has been conducted on the furniture sector and tried to determine whether the companies in the sector manage the exchange rate risk. Method: The data were collected from 203 furniture firms by using questionnaire form. The obtained data are reported by using descriptive statistics with the help of SPSS 22 package program. Findings: As a result of the analysis of the data, it is seen that most of the enterprises do not have a written policy to manage exchange rate risk. Also it is found that decisions taken to avoid exchange rate risk are generally made by one person in the enterprises. In the research, it was also found that the enterprises have enough information about the financial methods used to hedge the exchange rate risk.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİzmir Kavram Meslek Yüksekokuluen_US
dc.relation.ispartofIV. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS20)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRisk Yönetimien_US
dc.subjectDöviz Kuru Riskien_US
dc.subjectUluslararası Ticareten_US
dc.subjectRiskten Korunma Yöntemlerien_US
dc.subjectRisk Managementen_US
dc.subjectExchange Rate Risken_US
dc.subjectInternational Tradeen_US
dc.subjectHedging Methodsen_US
dc.titleŞirketlerin döviz kuru risk yönetim becerilerinin tespit edilmesine yönelik tanımlayıcı bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA Descriptive study to determine foreign exchange risk management skills of companiesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİzmir Kavram Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.startpage542en_US
dc.identifier.endpage550en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİzmir Kavram Meslek Yüksekokulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record