Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüleç, Kerime
dc.contributor.authorKeklik, Belma
dc.date.accessioned2020-12-27T18:13:20Z
dc.date.available2020-12-27T18:13:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGÜLEÇ KERİME, KEKLİK BELMA (2019). BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNE GİRİŞİ: DİJİTALHASTANELER. IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 430-437.en_US
dc.identifier.isbn978-605-031-387-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/437
dc.description.abstract2000’li yıllardan bugüne bilgisayar, internet teknolojileri yaşamımızın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojileri kullanımının yaygınlaşması kişilerin iş, yaşam ve sosyal hayatlarında da kolaylıkları beraberinde getirmekle birlikte dijitallik kavramını da ortaya çıkarmıştır. Dijitallik kavramı birçok sektörle birlikte sağlık sektörüne de giriş yapmıştır. Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yaşanan dijitalleşme hareketi Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) çerçevesinde sağlık bilgi sistemlerinin kurulmasıyla başlamıştır. Hem Dünya’da hem de Türkiye’de sağlık hizmetlerinin hızlı ve pratik bir şekilde sunulmasını sağlayacak bilişim sistemleri ve son model teknolojik cihazlar, kâğıtsız ve filmsiz bir işleyiş, bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapılması dijital hastaneler kavramının temel taşları olmaktadır. Yöntem olarak şimdiye kadar yapılmış yayınlar ve tartışmalar taranmış, bu ikincil bilgi kaynaklarından çıkarsamalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, günümüz sağlık hizmetlerinde kullanılan ve kullanımının daha da yaygınlaşması beklenen dijital hastaneler ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractSince the 2000s, computer and internet technologies have been used in all areas of our lives. The widespread use of these technologies has brought about the convenience of people in their work, life and social life, as well as the concept of digitality. The concept of digitalism has entered the health sector along with many other sectors. experienced digitization movement of health services in Turkey Health Transformation Program (HTP) began with the establishment of health information systems in the frame. Both will provide a fast and practical way in the provision of health services in both the World and Turkey IT systems and latest technological devices, paperless and filmless an operation, performed with full automation of the entire process is a cornerstone of the concept of digital hospitals. As a method, the publications and discussions made up to nowdays have been searched and inferences have been made from these secondary sources of information. In this study, digital hospitals that are expected to become more widespread in today 's health services are revieweden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectDijitalleşmeen_US
dc.subjectDijital Hastaneleren_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectSağlık Bilgi Sistemlerien_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectDigitalizationen_US
dc.subjectDigital Hospitalsen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectHealth Information Systemsen_US
dc.titleBilgi teknolojilerinin sağlık sektörüne girişi: dijital hastaneleren_US
dc.title.alternativeIntroduction to information tecnologies in health sector: digital hospitalsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMUen_US
dc.departmentTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programıen_US
dc.authorid0000-0001-8352-3592en_US
dc.identifier.startpage430en_US
dc.identifier.endpage437en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüleç, Kerime


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record