Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Türk ceza hukuku açısından mobbing 

    Kuzgun, İmge (Oniki Levha Yayınları, 2020)
    İlkçağlarda avcılık ile karnını doyurabilen insanoğlu modern çağda iş hayatında yer edinerek kazandığı ekonomik güç ile karnını doyurabilmektedir. Hızla artan nüfus, işsizlik oranlarının artması gibi çeşitli faktörler ...