Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Sevda
dc.contributor.authorKüçükbay, Füsun
dc.contributor.editorÇiftçi, Hasan
dc.contributor.editorAğaoğlu, Yasemin
dc.date.accessioned2019-11-15T12:06:56Z
dc.date.available2019-11-15T12:06:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.isbn978-605-7 875-41-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/298
dc.description.abstractTürkiye’de finansal sistemin öneli bir parçası olan bankalar tasarrufları ekonomiye aktarmada ve finansman gereksinimini karşılamada önemli aktörlerdir. Bankalar da diğer işletmeler gibi kar etmeyi amaçlamaktadır. Bankaların kârlı çalışmaları, banka yönetiminden ve bankanın iç işleyişinden etkilendiği gibi dış dinamiklerden de etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarında iç değişkenlerin banka kârlılığını nasıl etkilediğini panel veri analizi yardımıyla ortaya koymaktır. Araştırma dönemi 2004-2017 yılları arasındadır. Banka kârlılığını ifade etmek için aktif kârlılığı bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Gerek literatür taraması gerek teorik bilgiler ışığında kârlılığı etkileyecek finansal oranlar bağımsız değişken olarak oluşturulmuştur. Analiz sonucunda; aktif kârlılığını sermaye yeterlilik oranı ve cari oranın arttırdığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe banks, which are the major institutions of financial system in Turkey, play a considerable role in transferring savings to the economy and meeting the financing needs. Banks carry out their activities for maximizing their as other businesses. The profitable work of banks can be affected by the bank management and the internal processes of the bank as well as by external dynamics. The main of this study is to analyze the internal factors that affect the banks’ profitability with the help of panel data analysis for 2015-2018 time-period. Return on assets variable is selected for measuring the bank's profitability. In the light of both literature review and theoretical information, 5 financial ratios are selected as independent variables. As a conclusion; it is found that as the capital adequacy ratio and current ratio have a positive effect on profitability of participation banks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİKSAD Yayınevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKatılım Bankalarıen_US
dc.subjectKârlılıken_US
dc.subjectİçsel Faktörleren_US
dc.subjectFinansal Oranlaren_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectParticipation Banksen_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.subjectInternal Factorsen_US
dc.subjectFinancial Ratiosen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleKatılım bankalarının kârlılığını etkileyen içsel faktörler: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeInternal factors that affect participation bank of profitability: the case of Turkeyen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalMARDİN ARTUKLU ULUSLARARASI MULTIDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 19-21 NİSAN 2019 MARDİN/TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER TAM METİN KİTABIen_US
dc.departmentFinans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programıen_US
dc.identifier.startpage313en_US
dc.identifier.endpage319en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüler, Sevda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record