Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSalman, Semih
dc.date.accessioned2019-11-13T18:10:57Z
dc.date.available2019-11-13T18:10:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSalman, S . (2019). Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Aile: Araf ve Tereddüt Filmlerinin Analizi. Selçuk İletişim , 12 (1) , 351-367 . DOI: 10.18094/josc.410925en_US
dc.identifier.issn2148-2942
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/285
dc.descriptionSalman, Semih (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu)en_US
dc.description.abstractAile kavramı ilk dönemlerden bu yana varlığını korumaktadır. Bireylerin gelişiminde ve davranışlarında etkili bir rol oynayan aile, toplumda önemli noktada yer alır. Toplumsal yapımızda temel yapı taşı olarak gösterilen aile kavramı, ülkemiz sinemasında da sıklıkla ele alınmaktadır. Hemen hemen her filminde aile içi ilişkilere değinen Yeşim Ustaoğlu, bu çalışmanın odak noktasında yer almaktadır. Söz konusu çalışmada, Yeşim Ustaoğlu sinemasındaki aile yapıları ve bu yapıların karakterlerin eylemlerine olan etkileri incelenmektedir. Film çözümlemesini temel alan bu araştırma, nitel desende yapılandırılmıştır. Nitel araştırma deseni olarak yöntemler içinde araştırma konusu açısından olgubilim deseninin uygun olduğu düşünülmüştür. Çalışmanın analiz bölümünde, gerek aile kavramının ön plana çıkarılması açısından gerekse yönetmenin film dilinin belirgin yansımalarını daha net görebilmek amacıyla Araf ve Tereddüt filmleri tercih edilmektedir. Bu filmler, aile kavramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Aile içi ilişkilerin Yeşim Ustaoğlu filmlerindeki karakterlerin yaşamlarında, davranış şekillerinde, verdikleri kararlarda ya da iç hesaplaşmalarda etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Yönetmenin Araf ve Tereddüt adlı çalışmalarında da hem aile içi ilişkiler hem de karakterlerin bu yapıdan etkilenişi, filmlerin konusuna doğrudan etki etmektedir.en_US
dc.description.abstractThe concept of family has existed since the early periods. The family plays an important role in the development and behavior of individuals. The concept of family, which is shown as the basic building block in our social structure, is frequently discussed in our country cinema. Yeşim Ustaoğlu, who touches on family relations in almost every film, is at the center of this study. In this study, the family structures in Yeşim Ustaoğlu cinema and the effects of these structures on the actions of the characters are examined. This research, based on film analysis, is structured in a qualitative design. As a qualitative research design, phenomenological design is considered to be appropriate in terms of research subject. In the analysis section of the study, in order to be able to see the reflections of the family concept in terms of both the notion of family and the director's film language, Araf and Tereddüt films are preferred. These films were analyzed within the framework of family concept. It is possible to say that family relations have an impact on the life style of Yeşim Ustaoğlu characters, their behavior, the decisions they make or the internal settlements. Both the family relations and the influences of the characters have a direct influence on the subject of the films.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.18094/josc.410925en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectYeşim Ustaoğluen_US
dc.subjectTürk Sinemasıen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectTurkish Cinemaen_US
dc.titleYeşim Ustaoğlu sinemasında aile: araf ve tereddüt filmlerinin analizien_US
dc.title.alternativeFamily in Yeşim Ustaoğlu’s films: analysis of araf and tereddüt filmsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk İletişimen_US
dc.departmentGörsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programıen_US
dc.authorid0000-0003-0872-1980en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage351en_US
dc.identifier.endpage367en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSalman, Semih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record