Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirgül, Furkan
dc.contributor.authorSağdıç, Osman
dc.date.accessioned2019-11-05T09:30:51Z
dc.date.available2019-11-05T09:30:51Z
dc.date.issued2017-12-31
dc.identifier.citationDEMİRGÜL, F , SAĞDIÇ, O . (2017). Laktik Starter Kültür Üretim Teknolojisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (11) , 27-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/34000/331539en_US
dc.identifier.issn2148-2683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/235
dc.description.abstractStarter kültür, fermantasyon sürecini hızlandırıp yönlendirerek istenen özelliklerde fermente gıda üretmek amacıyla hammaddeye katılan mikroorganizma kültürü olarak tanımlanabilir. Fermente gıda üretiminde en çok kullanılan mikroorganizmalar laktik asit bakterileridir. Laktik asit bakterilerinin starter kültür olarak kullanılabilmeleri için endüstriyel özellikleri iyi belirlenmelidir. Laktik asit bakterilerinin bakteriyofajlara duyarlılıkları, asit ve aroma bileşikleri oluşturma kabiliyetleri, bakteriyosin üretme potansiyelleri gibi endüstriyel öneme sahip özelliklerinin ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir. Ticari starter kültür üretiminde kullanılan yöntemler üretim ve kalite açısından çok önemlidir. Piyasada satılan kültürler; üretim yöntemlerine bağlı olarak sıvı, toz (püskürterek kurutulmuş ve dondurarak kurutulmuş) ve dondurulmuş kültürler olmak üzere 3 temel formda üretilmektedir. Bu çalışmanın amacı starter kültürlerin seçim kriterleri ile üretim teknolojileri hakkındaki mevcut literatürü tarayarak bu alanda yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamaktır.en_US
dc.description.abstractStarter culture can be defined as the microorganism culture that is added to the raw material in order to accelerate and manipulate the fermentation process to produce fermented food that had desired characteristics. The most commonly used microorganisms in fermented food production are lactic acid bacteria. The industrial properties of lactic acid bacteria must be well determined so that they can be used as starter cultures. The ability of lactic acid bacteria to susceptibility to bacteriophages, their ability to form acid and aroma compounds, and their potential to produce bacteriocin should be investigated in detail. The methods used in commercial starter culture production are very important in terms of production and quality. Cultures sold in the market; are produced in 3 basic forms as liquid, powder (spray-dried and freeze-dried) and frozen cultures depending on the production methods. The aim of this study is to contribute to the studies to be done on this field by searching the available literature on production technologies and selection criteria of starter cultures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOsman SAĞDIÇen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLaktik Asit Bakterilerien_US
dc.subjectFermantasyonen_US
dc.subjectStarter Kültüren_US
dc.subjectSıvı Starter Kültüren_US
dc.subjectToz Starter Kültüren_US
dc.subjectDondurulmuş Starter Kültüren_US
dc.subjectLactic Acid Bacteriaen_US
dc.subjectFermentationen_US
dc.subjectStarter Cultureen_US
dc.subjectLiquid Starter Cultureen_US
dc.subjectPowder Starter Cultureen_US
dc.subjectFrozen Starter Cultureen_US
dc.titleLaktik starter kültür üretim teknolojisien_US
dc.title.alternativeLactic starter culture production technologyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / European Journal of Science and Technology EJOSATen_US
dc.departmentOtel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programıen_US
dc.authorid0000-0002-0141-0058en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirgül, Furkan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record