Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirgül, Furkan
dc.date.accessioned2019-11-05T09:17:02Z
dc.date.available2019-11-05T09:17:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDemirgül, F . (2018). Çadırdan Saraya Türk Mutfağı. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 105-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/38069/368568en_US
dc.identifier.issn2587-1080
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/234
dc.descriptionDemirgül, Furkan (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu)en_US
dc.description.abstractTürkler Orta Asya’dan göç ederken gittikleri yerlere geleneklerini de götürmüşlerdir. Anadolu’ya yerleşen Türkler, eski beslenme alışkanlıklarını muhafaza etmekle birlikte, yeni yemek kültürleriyle de karşılaşmış ve bunlardan etkilenmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin imparatorluk özelliklerinden dolayı pek çok farklı etnik ve dini grubu bünyesinde bulundurmuş olmaları Türk Mutfağı’nın zenginliğini sağlayan önemli unsurlardır. Yaygın görüşe göre Türk Mutfağı, dünyanın en iyi mutfaklarından birisidir. Sentez bir özellik taşıyan modern Türk Mutfağı’nın beslendiği kaynakların belirlenebilmesi için, Türkler’in Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan yolculuğunun aydınlatılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk Mutfağı’nın geçirdiği tarihsel süreçler üzerine yapılmış olan çalışmaları inceleyerek modern Türk Mutfağı’nın daha iyi anlaşılabilmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, bu süreç içerisinde unutulan yemek kültürünün ortaya çıkarılarak kültürel belleğin tazelenmesine katkıda bulunmak da çalışmanın bir diğer amacıdır. Çalışmanın amaçlarını sağlayabilmek için konuyla ilgili yazın derinlemesine taranarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda modern Türk Mutfağı’nın beslendiği kaynaklar incelenmiş olup, tarihsel süreç içerisinde zamanla tamamen veya kısmen unutulmuş olan bazı yemek ve mutfak uygulamaları belirlenmiştir. Unutulan yemek ve mutfak uygulamalarının yeniden canlandırılması ile Türk Mutfağı’nın zenginliğinin daha iyi yansıtılacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractWhile the Turks emigrated from Central Asia, they also took their traditions to wherever they go. After Turks settled in Anatolia, they preserved their old eating habits and were also affected by new cuisine cultures. The imperial characteristics of the Seljuk and Ottoman states, which have many different ethnic and religious groups, are important elements of the richness of the Turkish Cuisine. According to the popular belief, Turkish Cuisine is one of the best cuisines in the world. In order to determine the sources that fed the modern Turkish Cuisine, which has a synthesis characteristic, it is necessary to illuminate the journey of Turks from Central Asia to Anatolia. The aim of this study is to contribute to the better understanding of the modern Turkish Cuisine by examining the studies on the historical processes of the Turkish Cuisine. In addition, it is another purpose of the study to contribute to the refreshing of the cultural memory by uncovering the forgotten food culture during this process. In order to provide the objectives of the study, the related literature has been examined in depth. As a result of the study, the sources that feed modern Turkish Cuisine were examined and some food or culinary applications which have been completely or partially forgotten in the historical process were determined. It is thought that the richness of Turkish Cuisine will be reflected better by the revitalization of forgotten food and culinary applications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrta Asya Türk Mutfağıen_US
dc.subjectSelçuklu Mutfağıen_US
dc.subjectOsmanlı Saray Mutfağıen_US
dc.subjectTürk Mutfağıen_US
dc.subjectTurkish Cuisineen_US
dc.subjectOttoman Cuisineen_US
dc.subjectSeljukian Cuisineen_US
dc.subjectCentral Asian Turkish Cuisineen_US
dc.titleÇadırdan saraya Türk mutfağıen_US
dc.title.alternativeTurkish cuisine from tent to palaceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentOtel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programıen_US
dc.authorid0000-0002-0141-0058en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.contributor.institutionauthorDemirgül, Furkan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record