Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Kalite maliyet ilişkisi 

    Aral, Nebahat (Lisans Yayıncılık, 2017)
    Kalite, müşteri beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması temeline dayanmakta olup, maliyet ise üretim veya hizmet alanında bir ürün/hizmet gerçekleşinceye değin harcanan değerlerin toplamı olarak ifade edilmektedir. ...